Személygépkocsi B kategória

 

Képzési feltételek:

 Alapfeltételek:

– alapfokú iskolai végzettség
– 16 és fél életév betöltése                                                                                                                                                    – orvosi alkalmasság (I. fokú 1. csoportú)
– megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

– „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában
– Vezetői engedéllyel rendelkező jelentkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolata.
– Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása. Az orvosi alkalmassági vélemény az elméleti vizsgára bocsájtás feltétele, az alapfokú vagy annál magasabb iskolai végzettség meglétét legkésőbb az első vizsgán kell igazolni, a vizsgaközpont részére.

Tanfolyamra történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, a tanulószerződés megkötésével, a tanfolyamdíj befizetésével, vezetői engedély esetén az engedély fénymásolatának leadásával az ügyfélszolgálati irodában történik.

„B” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 14 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
Össz. óraszám: 22 óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek, a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta. Betöltötte a 16 év 9 hónap életévet és a tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. A kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek óradíja: 5 000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges. Forgalmi vizsga csak a 17. életév betöltése és 580 km menettávolság levezetését követően tehető. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előírt oktatási óraszám: 29 óra (9 óra alapoktatás, és 20 óra főoktatás). Alapoktatás: 9 óra járműkezelési és manőverezési feladatok oktatása a tanpályán, illetve a forgalomban. Főoktatás: (forgalmi vezetés) 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet, 2 óra után legalább egy óra szünettel.

Vezetési gyakorlat oktatása: VOLVO S40, SKODA FABIA 2, KIA RIO, VW GOLF, SUZUKI SWIFT, OPEL MERIVA, (automata váltós) légkondicionált, jól felszerelt személygépkocsikon, típus és oktató választási lehetőséggel történik. Gyakorlati oktatás igény szerint naponta: 600-2200 közötti időpontokban. Gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

Képzési áraink:  Elméleti tanfolyam díja: 45 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák (29) és (1) vizsgaóra díja: 240 000 Ft. Képzési ár összesen: 285 000 Ft. Egy gyakorlati oktatási óra és a vizsgaóra díja: 8 000 Ft/óra. A képzés díjait az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt, hétfőtől-csütörtökig: délelőtt 0900-tól 1000-ig. délután 1500-tól 1600-ig. A képzési árra négyszeri részletfizetési lehetőség biztosított (első részlet az elméleti tanfolyamdíj, a gyakorlati óradíjakat 10 óránként háromszori részletben lehet befizetni). Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 8 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai: Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft.  Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 15 600 Ft.     A vizsgadíjakat vizsgaelemenként kell befizetni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200 óráig, délután: 1230-1500 óráig, pénteken: 800-1200 óráig. A pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam: Azon jelöltek számára, akik nem rendelkeznek közúti elsősegélynyújtó vizsgával (mely a vezetői engedély kiadásának feltétele), vagy mentességüket nem igazolják, biztosítjuk a tanfolyami oktatást és vizsgáztatást. Elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 15 000 Ft. Elsősegélynyújtó vizsga díja: 18 000 Ft.

Tanuló áthelyezés: Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban, három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást az elbocsátó képzőszerv adja ki, három munkanapon belül.  Az áthelyezés ügyintézési díja: 10 000 Ft, melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása: A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az Okmányirodáknak illetve Kormányablakoknak. Ezt követően kezdeményezhető az ország bármely területén levő Okmányirodában vagy Kormányablakban a vezetői engedély kiváltása. Ügyintézéskor be kell mutatni a meglévő vezetői engedélyt, az egészségi alkalmassági véleményt, közúti elsősegély nyújtó vizsgaigazolást, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedély kiállítása első alkalommal illetékmentes, további vezetői engedélyek kiállításáért 4 000 Ft illetéket kell fizetni.

Tanuló jogai: Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás óráinak és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása illetve lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei: A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szentpontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzást kiegészítő foglalkozásokon pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (általános utcai ruházat, vékony talpú, lapos sarkú, zárt cipő) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt. Vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani.

A képzőszerv kötelezettségei: A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát minden esetben ellenőrizni. Szerződés felmondásával megszüntetni annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, 2024.

Cseresnyés László
(iskolavezető)

Share This