Az elméleti tanfolyamokat  a biztonság érdekében minden kategóriában Online /távoktatás/ formában vehetik igénybe tanulóink. Most hosszabb hozzáférési idővel és magasabb óraszámba van lehetőség elsajátítani az ismeretanyagot. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után a gyakorlati oktatást rövid várakozási idővel tudjuk biztosítani. Üdvözlettel: Cseresnyés László /iskolavezető/ Mobil: +36 20 252 4545

  1. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár veheti igénybe, aki a rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapján a 20. életévét még nem töltötte be.
  2. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.
Share This