Segédmotor AM-kategória

 

Képzési feltételek:

Alapfeltételek:

– a jelölt írni és olvasni tudjon
– 13 és fél életév betöltése
– megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

– „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
– Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása.

Tanfolyamra történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, tanulószerződés megkötésével, a tanfolyamdíj befizetésével az ügyfélszolgálati irodában történik.

„AM” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 12  óra
Járművezetés elmélete: 4  óra
Össz. óraszám: 16  óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek, a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta. Betöltötte a 13 év 9 hónap életévet és a tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. A kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek oktatási óradíja: 2 000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges.  „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, de forgalmi vizsgára csak a 14. életév betöltése és 100 km menettávolság levezetése után bocsátható. Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előirt oktatási óraszám: 10 óra (4 óra alapoktatás, és 6 óra főoktatás). Alapoktatás: 4 óra járműkezelési (rutin) oktatás. Főoktatás: 6 óra városi vezetés. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban napi 4 óra is lehet.

Vezetési gyakorlat oktatása: MALAGUTI F12 típusú kétkerekű segédmotoros kerékpárral történik. Oktatási időpontok: alapoktatás (tanpályán), főoktatás (forgalomban) naponta: 800-2000 óra között. Lehetőséget biztosítunk saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatásra is. A segédmotor kerékpár felelősség biztosításáról, megfelelő műszaki és esztétikai állapotáról    a jelölt köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség őt terheli.

Képzési áraink: Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft.  Gyakorlati oktatási órák (10) és (1) vizsgaóra díja: 55 000 Ft. Képzési ár összesen: 85 000 Ft. Egy gyakorlati oktatási óra és a vizsgaóra díja: 5 000 Ft/óra. Saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatás során is a fent közölt képzési árakat kell fizetni. A képzés díjait az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt, hétfő-csütörtök: 1700-1900óráig. A képzési árra kétszeri részletfizetési lehetőség biztosított (első részlet az elméleti tanfolyamdíj, második részlet a gyakorlati óradíjak egyösszegű befizetése). Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek óradíja: 5 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai: Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft. Járműkezelési vizsga: 3 600 Ft. Forgalmi vizsga: 3 600 Ft. Vizsgadíjak összesen: 11 800 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként kell befizetni  a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába  (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200óráig, délután: 1230-1530óráig, pénteken: 800-1300óráig. A pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam: Azon jelöltek számára, akik nem rendelkeznek közúti elsősegélynyújtó vizsgával (mely a vezetői engedély kiadásának feltétele), vagy mentességüket nem igazolják, biztosítjuk a tanfolyami oktatást és vizsgáztatást. Elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 10 000 Ft. Elsősegélynyújtó vizsga díja: 8 200 Ft.

Tanuló áthelyezés: Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban, három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást az elbocsátó képzőszerv adja ki, három munkanapon belül. Az áthelyezés ügyintézési díja: 4 000 Ft, melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása: A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az Okmányirodáknak illetve Kormányablakoknak. Ezt követően kezdeményezhető az ország bármely területén levő Okmányirodában vagy Kormányablakban a vezetői engedély kiváltása. Ügyintézéskor be kell mutatni a  közúti elsősegély nyújtó vizsgaigazolást, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedély kiállítása első alkalommal illetékmentes.

Tanuló jogai: Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás óráinak és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása illetve lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább   24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei: A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzást kiegészítő foglalkozásokon pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág, dzseki és kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, bukósisak, szemüveg, a bukósisak kialakításától függően) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt.

A képzőszerv kötelezettségei: A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát minden esetben ellenőrizni. Szerződés felmondásával megszüntetni annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, 2021.

Cseresnyés László
(iskolavezető)

Share This