Nagymotor A2 kategória A1-el

 

Képzési feltételek:

„A1” alkategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „A2” alkategóriás képzés

Alapfeltételek:

– alapfokú iskolai végzettség                                                                                                               – „A1” kategóriás érvényes vezetői engedély
– megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

– „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
– Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása. Az alapfokú vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása nem jelentkezési feltétel, a végzettség meglétét legkésőbb az első vizsgán kell igazolni, a vizsgaközpont részére.

Képzésre történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, tanulószerződés megkötésével, a tanfolyamdíj befizetésével, „A1” kategóriás érvényes vezetői engedély fénymásolatának leadásával az ügyfélszolgálati irodában történik.

A kategória megszerzéséhez csak gyakorlati képzés szükséges.

Tanterv szerint kötelezően előírt oktatási óraszám: 12 óra (4 óra alapoktatás, és 8 óra főoktatás). Alapoktatás: 4 óra járműkezelési (rutin) oktatás. Főoktatás: 6 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet, 2 óra után legalább egy óra szünettel.

Vezetési gyakorlat oktatása: HONDA CBF 500 típusú kétkerekű motorkerékpárral 180 km menettávolság levezetésével történik. Oktatási időpontok: alapoktatás (tanpályán), főoktatás (forgalomban) naponta: 800-2000 óra között. Lehetőséget biztosítunk saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatásra is. A motorkerékpár hatósági engedélyéről, gépjármű felelősség biztosításáról, megfelelő műszaki és esztétikai állapotáról a jelölt köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség őt terheli.

Képzési áraink: Gyakorlati oktatási órák (12) és (1) vizsgaóra díja: 39 000 Ft. Egy gyakorlati oktatási óra és a vizsgaóra díja: 3 000 Ft/óra. Saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatás során is a fent közölt képzési árakat kell fizetni. A képzés díját az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt, hétfő-csütörtök: 1700-1900óráig. Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 3 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai: Járműkezelési (rutin) vizsga: 4 700 Ft. Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 15 700 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként kell befizetni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200 óráig, délután:1230-1530 óráig, pénteken: 800-1300óráig. A pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Képzési feltételek:

 „A1” alkategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A2” alkategóriás képzés

Alapfeltételek:

– alapfokú iskolai végzettség                                                                                                               – „A1” kategóriás érvényes vezetői engedély
– megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

– „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
– Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása. Az alapfokú vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása nem jelentkezési feltétel, a végzettség meglétét legkésőbb az első vizsgán kell igazolni, a vizsgaközpont részére. 

Képzésre történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, tanulószerződés megkötésével, a tanfolyamdíj befizetésével, „A1” kategóriás érvényes vezetői engedély fénymásolatának leadásával az ügyfélszolgálati irodában történik.

„A2” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra
Járművezetés elmélete: 1 óra
Össz. óraszám: 3 óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek, a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta, és a tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. A kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek oktatási óradíja: 2 000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges. Forgalmi vizsga csak a 120 km menettávolság levezetését követően tehető. A gyakorlati oktatás alapoktatás és főoktatás részekből áll. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előírt oktatási óraszám: 8 óra (2 óra alapoktatás, és 6 óra főoktatás). Alapoktatás: 2 óra járműkezelési (rutin) oktatás. Főoktatás: 4 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet, 2 óra után legalább egy óra szünettel.

Vezetési gyakorlat oktatása: HONDA CBF 500 típusú kétkerekű nagymotorkerékpárral történik. Oktatási időpontok: alapoktatás (tanpályán), főoktatás (forgalomban) naponta: 800-2000 óra között. Lehetőséget biztosítunk saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatásra is. A motorkerékpár hatósági engedélyéről, gépjármű felelősség biztosításáról, megfelelő műszaki és esztétikai állapotáról a jelölt köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség őt terheli.

Képzési áraink: Elméleti tanfolyam díja: 20 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák (8) és (1) vizsgaóra díja: 27 000 Ft. Képzési ár összesen: 47 000 Ft. Egy gyakorlati oktatási óra és a vizsgaóra díja: 3 000 Ft/óra. Saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatás során is a fent közölt képzési árakat kell fizetni. A képzés díját az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt, hétfő-csütörtök: 1700-1900 óráig. Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 3 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai: Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft. Járműkezelési (rutin) vizsga: 4 700 Ft. Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 20 300 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként kell befizetni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába  (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200óráig, délután: 1230-1530óráig, pénteken: 800-1300óráig. A pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Tanuló áthelyezés: Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást az elbocsátó képzőszerv adja ki, három munkanapon belül. Az áthelyezés ügyintézési díja: 4 000 Ft, melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása: A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az Okmányirodáknak illetve Kormányablakoknak. Ezt követően kezdeményezhető az ország bármely területén levő Okmányirodában vagy Kormányablakban a vezetői engedély kiváltása. Ügyintézéskor be kell mutatni a meglévő vezetői engedélyt, az egészségi alkalmassági véleményt, közúti elsősegély nyújtó vizsgaigazolást, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedély kiállítása első alkalommal illetékmentes, további vezetői engedélyek kiállításáért 4 000 Ft illetéket kell fizetni.

Tanuló jogai: Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás óráinak és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei: A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzást kiegészítő foglalkozáson pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág, dzseki és kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, bukósisak, szemüveg, a bukósisak kialakításától függően) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt. Vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani.

A képzőszerv kötelezettségei: A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát minden esetben ellenőrizni. Szerződés felmondásával megszüntetni annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, 2021.

Cseresnyés László
(iskolavezető)

Share This