Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

  • Telefon:
    +36/20 252 4545

  • Cím:
    4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

  • Ügyfélfogadás:
    Hétfő-péntek 1700-1900 óra

Kezdő vezetői engedély

Ügyleírás:

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

Illetékesség:

Országos.

Szükséges okiratok:

- a járművezetői igazolvánnyal, illetve a hatósági engedély nélkül is vezethető járművek kivételével a közúti járművezető-jelölt egészségügyi alkalmassági véleménye, - az ügyfél által kitöltött nyilatkozat (az ügyintéző adja),
- a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalap, illetve vizsgaigazolás,
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél),
- lakcímigazolvány,
- amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, a hat hónap folyamatos időtartamú magyarországi tartózkodás igazolása a hatóság erre vonatkozó engedélyének (illetve igazolásának) bemutatásával, regisztrációs igazolás,
- a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás.

Az ügyet intéző osztály:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem benyújtása helye szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya.

Ügyintézés határideje és díja/illetéke:

Fő szabály szerint 30 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel és a vezetői engedély gyártásának kezdeményezése.

4.000 Ft illeték csekken történő befizetése, vagy
1.500 Ft illeték csekken történő befizetése, amennyiben a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény által kiadott alkalmassági véleményben az alkalmasságot 1 évre vagy annál rövidebb időre határozták meg.

Egyéb fontos tudnivalók:

Utas nem szállítható:
- az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára,
- az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel.

Pótkocsi nem vontatható:
- a „B”, a „C” és a „D” kategóriára,
- a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel.
Kivétel: a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek esetén.

A „kezdő vezetői engedély” minősítés időtartama újra kezdődik a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 év alatt elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott
- járművezetéstől,
- járműfajtától, vagy
- kategóriától eltiltás, vagy
- a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonásának leteltét követően.

A fentiek meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítést és annak lejárata határidejét a nyilvántartásba be kell jegyezni, és ezt a tényt a vezetői engedélyben kódszámmal jelölni kell.

Ha a gépjárművezető külföldi vezetői engedélyét két évnél nem régebben szerezte, a kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezéseket - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a külföldi vezetői engedély helyett a magyar hatóság által kiadott vezetői engedélyre is alkalmazni kell.

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©