Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

„C”

kategória

 • Telefon:
  +36/20 252 4545

 • Cím:
  4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

 • Ügyfélfogadás:
  Hétfő-csütörtök 1700-1900 óra

1+1 akció részletek az ügyfélszolgálati irodában.

C-kategória

Vállalási feltételek:

Alapfeltételek:

 • - 20 és fél életév betöltése
 • - 8 általános iskolai végzettség
 • - orvosi alkalmasság (I. fokú 2. csoportú)
 • - „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
 • - megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

 • - 8 általános vagy annál magasabb iskolai végzetséget igazoló bizonyítvány.
 • - „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
 • - Orvosi alkalmassági igazolás (2 db. orvosi bélyegzővel ellátva) eredeti példánya.
 • - Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása.
 • - PÁV III. minősítés a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató esetén.

Tanfolyamra történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, orvosi alkalmassági igazolás, illetve a „B” kategóriás vezetői engedély fénymásolatának leadásával, az ügyfélszolgálati irodában történik.

„C” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek 20 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 16 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 20 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 12 óra
Gépkocsivezetés elmélete 12 óra
Össz. óraszám 80 óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. A szerkezeti ismeret tantárgy hallgatása alól mentesítés adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek és a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta és betöltötte a 20 év 9 hónap életévét. Kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek oktatási óradíja: 1000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges. Gyakorlati vizsga csak a 21. életév betöltése és 348 km menettávolság levezetését követően tehető. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előirt oktatási óraszám: 29 óra (6 óra alapoktatás, és 23 óra főoktatás). Alapoktatás: 6 óra járműkezelési (rutin) oktatás. Főoktatás: 15 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés és 2 óra hegyvidéki vezetés. Napi oktatási óra 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet.

Vezetési gyakorlat oktatása: IVECO típusú tehergépkocsival történik, naponta 600-2200 óra között. Gyakorlati vizsgákat a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.


Képzési áraink:

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás díja: 10 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák (29) és (1) vizsgaóra díja: 120 000 Ft. Képzési ár összesen: 160 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák óradíja és a vizsgaóra díja: 4 000 Ft/óra. A képzés díjait az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt Hétfő-csütörtök: 1700-1900 óráig. A képzési árra négyszeri részletfizetési lehetőség biztosított (első részlet az elméleti tanfolyamdíj, a gyakorlati óradíjakat 10 óránként három részletben lehet befizetni). Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 4 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai:

Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft. Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 600 Ft. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4 400 Ft. Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 4 600 Ft. Rutin vizsga: 3 500 Ft. Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 32 700 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként, készpénzben kell befizetni a HBM-i Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály pénztárába (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200 óráig, délután: 1230-1500 óráig, pénteken csak délelőtt: 800-1200 óráig. Pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Tanuló áthelyezés:

Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást, az elbocsátó képzőszerv adja ki három munkanapon belül. Az áthelyezés ügyintézési díja: 2 000 Ft melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása:

A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően a Közlekedési Hatóság három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az Okmányirodának illetve Kormányablaknak. Ezt követően kezdeményezhető az Okmányirodában vagy Kormányablakban a vezetői engedély kiváltása. Ügyintézéskor be kell mutatni a meglévő vezetői engedélyt, az egészségi alkalmassági véleményt, közúti elsősegély nyújtó vizsga igazolást, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedély kiállítása első alkalommal illetékmentes, további vezetői engedélyek kiállításáért 4 000 Ft illetéket kell fizetni.

Tanuló jogai:

Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei:

A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozásokon pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (általános utcai ruházat, lapos sarkú, zárt cipő) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt. Vezetői engedélyét minden vizsgán köteles magánál tartani.

A képzőszerv kötelezettségei:

A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát személyi igazolvány alapján ellenőrizni. (Nem köt szerződést olyan jelentkezővel, aki az adott kategóriához szükséges feltételekkel nem, vagy belátható időn belül sem rendelkezik.) Szerződés felmondásával megszünteti annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, .

Cseresnyés László
(iskolavezető)   

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©