Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

„B”

kategória

 • Telefon:
  +36/20 252 4545

 • Cím:
  4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

 • Ügyfélfogadás:
  Hétfő-péntek 1400-1600 óra

1+1 akció részletek az ügyfélszolgálati irodában.

B-kategória

Vállalási feltételek:

Alapfeltételek:

 • - 16 és fél életév betöltése
 • - 8 általános iskolai végzettség
 • - orvosi alkalmasság (I. fokú 1. csoportú)
 • - megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

 • - 8 általános vagy annál magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
 • - „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
 • - Vezetői engedéllyel rendelkező jelentkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolata.
 • - Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása.

Az orvosi alkalmasság igazolása az elméleti vizsgára bocsájtás feltétele, nem jelentkezési feltétel.

Tanfolyamra történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, tanulószerződés megkötésével, vezetői engedéllyel rendelkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolatának leadásával, az ügyfélszolgálati irodában történik.

„B” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek 20 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra
Gépkocsivezetés elmélete 6 óra
Össz. óraszám 28 óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek, a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta. Betöltötte a 16 év 9 hónap életévet és a tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. A kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek óradíja: 1000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges. Gyakorlati vizsga csak a 17. életév betöltése és 580 km menettávolság levezetését követően tehető. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előírt oktatási óraszám: 29 óra (9 óra alapoktatás, és 20 óra főoktatás). Alapoktatás: 9 óra járműkezelési és manőverezési feladatok oktatása a tanpályán illetve a forgalomban. Főoktatás: (forgalmi vezetés) 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet, 2 óra után legalább egy óra szünettel.

Vezetési gyakorlat oktatása: VOLVO S40, SEAT CORDOBA, KIA CEED, SKODA FABIA, SUZUKI SWIFT, SUZUKI SEDAN, légkondicionált jól felszerelt személygépkocsikon, típus és oktató választási lehetőséggel történik. Gyakorlati oktatás a tanulók igénye szerint naponta: 600-2200 közötti időpontokban. Gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

Képzési áraink:

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák (29) és (1) vizsgaóra díja: 105 000 Ft. Képzési ár összesen: 135 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák óradíja és a vizsgaóra díja: 3 500 Ft/óra. A képzés díjait az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt hétfő-péntek: 1400-1600óráig. A képzési árra négyszeri részletfizetési lehetőség biztosított (első részlet az elméleti tanfolyamdíj, a gyakorlati óradíjakat 10 óránként háromszori részletben lehet befizetni). Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 3 500 Ft/óra.

Vizsgák díjai:

Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft. Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 15 600 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként, készpénzben kell befizetni a HBM-i Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály pénztárába (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200 óráig, délután: 1230-1500 óráig, pénteken csak délelőtt: 800-1200 óráig. Pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival, vizsgaelemenként közölt megbontásban.

Közúti elsősegély tanfolyam:

Azon jelöltek számára, akik nem rendelkeznek közúti elsősegélynyújtó vizsgával (mely a vezetői engedély kiadásának feltétele), vagy mentességüket nem igazolták, biztosítjuk a tanfolyami oktatást és vizsgáztatást. Egészségügyi tanfolyam díja: 8 000 Ft. Egészségügyi vizsga díja: 7 900 Ft.

Tanuló áthelyezés:

Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban, három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást az elbocsátó képzőszerv adja ki három munkanapon belül. Az áthelyezés ügyintézési díja: 2 000 Ft melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása:

A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően az illetékes Közlekedési Hatóság vizsgaigazolást állít ki, mely három munkanapon belül átvehető. Az illetékes Közlekedési Igazgatósági Hatóságnál kezdeményezhető a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolás, személyes okmányok birtokában a vezetői engedély kiállítása. Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.

Tanuló jogai:

Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása illetve lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei:

A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szentpontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzást kiegészítő foglalkozásokon pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (általános utcai ruházat, vékony talpú, lapos sarkú, zárt cipő) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt. Vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani. Fizetési kötelezettségeinek (tandíj és vizsgadíj) mindenkor eleget tenni a megadott határidőn belül.

A képzőszerv kötelezettségei:

A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát személyi igazolvány alapján ellenőrizni. (Nem köt szerződést olyan jelentkezővel, aki az adott kategóriához szükséges feltételekkel nem, vagy belátható időn belül sem rendelkezik.) Szerződés felmondásával megszünteti annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, .

Cseresnyés László
(iskolavezető)   

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©