Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

  • Telefon:
    +36/20 252 4545

  • Cím:
    4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

  • Ügyfélfogadás:
    Hétfő-péntek 1700-1900 óra

KÉPZÉSI IGAZOLÁS

(1) A képzési igazolás használatának célja az, hogy a tanuló által elvégzett képzésről hiteles tájékoztatást nyújtson különösen, ha a tanuló:
-képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,
-képzését azonos képző szervnél folytatva, de másik közlekedési hatóság illetékességi területén kíván vizsgát tenni.
(2) A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
(3) Az igazolást – a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
(4) Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.
(5) Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) kell aláírnia.
(6) A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.
(7) Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.
(8) A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
(9) A képzési igazolás nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles megőrizni.
(10) A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti. Hitelesítés hiányában a közlekedési hatóság a képzési igazolást nem fogadhatja be.

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©