Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

„A1”

kategória

 • Telefon:
  +36/20 252 4545

 • Cím:
  4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

 • Ügyfélfogadás:
  Hétfő-csütörtök 1700-1900 óra

1+1 akció részletek az ügyfélszolgálati irodában.

A1-kategória

Vállalási feltételek:

Alapfeltételek:

 • - 15 és fél életév betöltése
 • - 8 általános iskolai végzettség
 • - orvosi alkalmasság (I. fokú 1. csoportú)
 • - megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek

Jelentkezési feltételek:

 • - 8 általános vagy annál magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
 • - „Jelentkezési lap” és „Nyilatkozat” kitöltése, kézi vagy elektronikus formában.
 • - Vezetői engedéllyel rendelkező jelentkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolata.
 • - Külföldi állampolgár esetén hat hónapos magyarországi tartózkodási engedély bemutatása.

Az orvosi alkalmasság igazolása az elméleti vizsgára bocsájtás feltétele, nem jelentkezési feltétel.

Tanfolyamra történő felvétel a „Jelentkezési lap” és a közlekedésbiztonsági feltételekről való „Nyilatkozat” kitöltésével, aláírásával, tanulószerződés megkötésével, vezetői engedéllyel rendelkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolatának leadásával, az ügyfélszolgálati irodában történik.

„A1” kategória járművezetői tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Járművezetés elmélete 4 óra
Össz. óraszám 24 óra

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. Az egyes tantárgyak hallgatása alól mentesítés nem adható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel az alapfeltételeknek és a kötelező óraszámot végighallgatta, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolta és betöltötte a 15 év 9 hónap életévét. Kiegészítő foglalkozás időpontját és helyét az iskolavezető határozza meg, melynek oktatási óradíja: 1000 Ft/óra. Gyakorlati oktatás a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga után lehetséges. Gyakorlati vizsga csak a 16. életév betöltése és 240 km menettávolság levezetését követően lehetséges. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Tanterv szerint kötelezően előírt oktatási óraszám: 16 óra (6 óra alapoktatás, és 10 óra főoktatás). Alapoktatás: 6 óra járműkezelési (rutin) oktatás. Főoktatás: 8 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés. Napi oktatási óra alapoktatásban 2 óra, főoktatásban 4 óra is lehet, 2 óra után legalább egy óra szünettel.

Vezetési gyakorlat oktatása: SUZUKI TU 125 típusú kétkerekű nagymotorkerékpárral történik. Oktatási időpontok: alapoktatás (tanpályán), főoktatás (forgalomban) naponta: 800-2000 óra között. Lehetőséget biztosítunk saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatásra is. A motor megfelelő műszaki állapotáról, oktatási helyszínre történő kiszállításáról, illetve onnan való visszaszállításáról a jelölt köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség őt terheli. Gyakorlati vizsgákat a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.

Képzési áraink:

Elméleti tanfolyam díja: 25 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák (16) és (1) vizsgaóra díja: 34 000 Ft. Képzési ár összesen: 59 000 Ft. Gyakorlati oktatási órák óradíja és a vizsgaóra díja: 2 000 Ft/óra. Saját motorkerékpárral történő gyakorlati oktatás során is a fent közölt képzési árakat kell fizetni. A képzés díjait az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben kell befizetni az oktatás megkezdése előtt Hétfő-csütörtök: 1700-1900óráig. A képzési árra kétszeri részletfizetési lehetőség biztosított (első részlet az elméleti tanfolyamdíj, második részlet a gyakorlati óradíjak egyösszegű befizetése). Az alapórákon túl a jelölt kérésére további oktatási órák vehetők igénybe, melynek díja: 2 000 Ft/óra.

Vizsgák díjai:

Elméleti (kresz) vizsga: 4 600 Ft. Járműkezelési (rutin) vizsga: 4 700 Ft. Forgalmi vizsga: 11 000 Ft. Vizsgadíjak összesen: 20 300 Ft. A vizsgadíjakat vizsgaelemenként, készpénzben kell befizetni a HBM-i Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály pénztárába (4025 Debrecen Széchenyi u. 46. sz.). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök délelőtt: 800-1200 óráig, délután:1230-1500 óráig, pénteken csak délelőtt: 800-1200 óráig. Pótvizsgák díjai vizsgaelemenként megegyeznek az alapvizsgák díjaival.

Közúti elsősegély tanfolyam::

Azon jelöltek számára, akik nem rendelkeznek közúti elsősegélynyújtó vizsgával (mely a vezetői engedély kiadásának feltétele), vagy mentességüket nem igazolták, biztosítjuk a tanfolyami oktatást és vizsgáztatást. Egészségügyi tanfolyam díja: 8 000 Ft. Egészségügyi vizsga díja: 7 900 Ft.

Tanuló áthelyezés:

Tanuló áthelyezés, szerződésbontás írásban három példányban formanyomtatványon történik. A teljesített oktatásról szóló igazolást, az elbocsátó képzőszerv adja ki három munkanapon belül. Az áthelyezés ügyintézési díja: 2 000 Ft melyet a jelöltnek a képzőszerv részére kell megfizetni.

Vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása:

A képzés befejezését (minden vizsgaelem sikeres teljesítését) követően a Közlekedési Hatóság három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az Okmányirodának illetve Kormányablaknak. Ezt követően kezdeményezhető az Okmányirodában vagy Kormányablakban a vezetői engedély kiváltása. Ügyintézéskor be kell mutatni a meglévő vezetői engedélyt, az egészségi alkalmassági véleményt, közúti elsősegély nyújtó vizsga igazolást, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedély kiállítása első alkalommal illetékmentes, további vezetői engedélyek kiállításáért 4 000 Ft illetéket kell fizetni.

Tanuló jogai:

Képzésével kapcsolatban felmerült problémáit, kéréseit az iskolavezető felé jelezni. Módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek időpontját a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt legalább 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati óra (órák) díját ki kell fizetni. Vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt munkanappal lehetséges.

Tanuló kötelezettségei:

A tanrendben meghatározott oktatásokon közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban részt venni, azokon aktívan közreműködni, esetleges hiányzását kiegészítő foglalkozáson pótolni. Gyakorlati oktatásokon megfelelő öltözetben (erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág, dzseki és kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, bukósisak, szemüveg, a bukósisak kialakításától függően) megjelenni, oktató utasításainak eleget tenni. Vizsgákon pontos időben, személyi igazolvánnyal, alkohol- és drogmentes, kipihent állapotban megjelenni, vagy időben lemondani azt. Vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani.

A képzőszerv kötelezettségei:

A jelentkezéshez szükséges okmányok adattartamát személyi igazolvány alapján ellenőrizni. (Nem köt szerződést olyan jelentkezővel, aki az adott kategóriához szükséges feltételekkel nem, vagy belátható időn belül sem rendelkezik.) Szerződés felmondásával megszünteti annak a hallgatónak a képzését, aki súlyosan megszegi a képzésre vonatkozó szabályokat.

Debrecen, .

Cseresnyés László
(iskolavezető)   

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©